Mi leszek ha nagy leszek?  
Egészségügyi Középiskola Dunaszerdahely
 
Iskolánk

Az iskola történelme 1970.9.1-től íródik. A hetvenes években sikeresen sorakozott be az egészségügyi iskolák közé és jutott be a köztudatba.

1973. 9.1-én új épületbe költözött és ez jelentős színvonal- emelkedést eredményezett. 1991. januárjától önálló jogi szubjektum. Az iskola tanulói a dunaszerdahelyi, komáromi, vágsellyei, galántai, érsekújvári, lévai, Pozsony-vidéki járásokból valók.

Az iskola céljai és feladatai az indított szakok alapvető pedagógiai dokumentumaiból valamint a társadalmi és egészségügyi gyakorlat követelményeiből nőnek ki.

Az iskola feladata olyan magas szintű szakmai képzés nyújtása, amely gazdag általános műveltséggel társulva olyan egészségügyi dolgozó arculatát eredményezi, aki jó erkölcsi, magatartásbeli tulajdonság-oknak sincs híján.

Az 1993/ 94-es tanévtől magyar és szlovák osztályokban párhuzamosan folyik a tanítás.

Az iskolában a következő szakokat oktatják:

- négy éves nappali szak - 5356 600 egészségügyi asszisztens magyar tanítási nyelvű
- négy éves nappali szak - 5356 600 egészségügyi asszisztens szlovák tanítási nyelvű
- 53713 - segédápoló - munkaviszony melletti tanulási forma (esti és távtanulási forma) .

Az egészségügyi iskolák 2001/2002 - es évben történő új szakra való átállásának következtében az általános nővér szakot az egészségügyi asszisztens váltotta fel.Szakgyakorlat a 3. évfolyam végén a következő intézményekben történik:

Járási Munkaügyi Hivatal
Dunaszerdahelyi Kórház
Galántai Kórház
Általános Biztosító Dunaszerdahely
Nyugdíjasotthon Dunaszerdahely
Komáromi Gyermekotthon
Dunaszerdahelyi Bölcsöde
Szociális Biztosító

Az új szak oktatási céljai:
- az ápolási folyamat egyes szakaszaiban, főleg a beteg bio -pszicho- szociális szükségleteinek kielégítése a nővér felügyeletével,
- a diagnosztikai és az ápolási folyamatban az orvos és a nővér utasításainak követése,
- részt venni a primer, szekunder és tercier megelőzésben,
- szakszerű módon elsősegélyt nyújtani,
- az adminisztrációs munka és a dokumentáció vezetésének ismerete,
- és további készségek fejlesztése, amelyek csak a jól felszerelt informatikai tanteremben valósulhatnak meg.

Diákjaink színvonalas informatikai felkészítésének elsőrendű feladatai:- ismerni az adatfeldolgozás módszereit és az információs rendszereket,
- kezelni az információs technikát, alkalmazni a adatbázis különféle programjait,
- az alapvető egészségügyi technika és a számítógépes adatfeldolgozás technikájának ismerete,
- az osztályok információs adatfeldolgozásának figyelése, és az adatok szükség szerinti feldolgozása az egyes egészségügyi intézményekben,
- adatgyűjtés a statisztikai feldolgozás és az archiválás céljából.

Iskolánk elsőrendű feladata diákjaink színvonalas felkészítése, amely egyben annak a tervnek is célja, hogy végzős diákjaink jól képzett és művelt szakemberként a gyakorlatban jól megállják a helyüket, érvényesüljenek a munkaerő - piacon, és készek legyenek ismereteik állandó gyarapítására.

A betegápolás tantárgyainak komplexumát, a klinikai tantárgyakat és az általános műveltséget nyújtó tantárgyak tanítását képzett tanári kar és az iskola vezetése garantálja

Egészségügyi Középiskola Dunaszerdahely

Športová ul. 349/34
929 01 Dunaszerdahely
Telefon: 031/552 2650

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::