Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó
 
Iskolánk

Gáspár Sámuel 1848. május 10-én született Csicsón.

Édesapja Gáspár József csicsói kántortanító, édesanyja Hegedűs Zsuzsanna.

Gáspár Sámuel az alapiskolát szülőfalujában végezte, az 1848-as forradalmat támogató és a szabadságharcban résztvevő édesapja a nemzethez és a magyar hazához hű szellemben nevelte és tanította. Az alapiskola elvégzése után a híres Pápai Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. Az 1860-as években a pápai főiskola volt az egyházkerületben egyetlen olyan oktatási intézmény, amelyben érettségi vizsgákra készítették fel a növendékeket és érettségi vizsgákat tartottak. Történelemtanára volt Bocsor István, Tarczy Lajos a mennyiség- és természettanra, Kerkapoly Károly a bölcseletre tanította. Részt vett a Képzőtársaság munkájában és az osztrák elnyomás ellen szervezkedő ifjúsági mozgalmakban.

A kor legkiválóbb tanárai az önkényuralom időszakában is ébren tartották a pápai diákokban a szabadságharc eszméit és ennek a nevelésnek hatása Gáspár Sámuel egész életpályáján megmutatkozott.

Tanulmányai befejezése után a tehetséges fiatalember segédtanítóként tevékenykedett, majd szülőfalujában kántortanítóként működött. Feleségül vette Bödők Juszti csicsói hajadont, két gyermekük volt: József és Amália.

A magyar nemzeti szellemű oktatás alapvető feltételeit igyekezett megteremteni.

Egyik legfőbb törekvése az volt, hogy a magyar nyelv, a történelem és a földrajz nemzeti jellegű tartalommal kerüljön oktatásra.

Bécs hatalmaskodásával szemben a nemzeti ellenállást szorgalmazta a megyében. Részt vett a hazai ipart támogató Iparvédő Egyesületek munkájában, csicsói gazdálkodókat új mezőgazdasági módszerek bevezetésére és korszerű mezőgazdasági gépek vásárlására ösztönözte. Az 1867-es kiegyezés után egyre határozottabban kell a hatékony árvízvédelmi rendszer felépítését. Ebben az ügyben lépéseket tett a magyar kormánynál is.

Megyegyűléseken felszólalásaiban elítélte az alkotmányellenes hatalom törvénytelenségeit, támogatta az alkotmányvédelem törzskarát. Több alkalommal éles szóváltásba keveredett a megalkuvókkal, akik aztán nemcsak megfenyegették, hanem hűtlenségi pert is kezdeményeztek ellene.

/Gáspár Tibor tanár úr feldolgozása/

Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó

Hlavná 286/2
946 19 Csicsó
Telefon: 035/7795288

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::